Terri Kosmicki USA

Terri besöker CarrierCarrier

Dear Friends, To this end I have devoted the last 21 years of my life, perfecting unique techniques that help bring harmony and wholeness to the energy field which surrounds and infuses our physical body with the light of life. Why do we need to restore harmony to the energy field? Because our entire being – physical, mental, emotional and spiritual – sources from it.
Therefore, all aspects of one’s being can be assisted with energy work. If you are feeling like you need help with physical issues, emotional trauma or want to clear blocks to personal growth my work can be of great assistance.

I invite you to give me the opportunity to be of service to you.

Terris tekniker

Teknikerna medför endast lätt beröring på kläderna, och man ligger på en behandlingsbänk och kopplar av under tiden. Det är mycket behagligt. Behandlingen sker på engelska.

NEHT är en teknik för specifik detektion och reparation av slitage, problem eller skador på kroppen. T ex läker ett brutet revben på fem dagar mot vanliga fem veckor, och man kan reparera skallskador, whiplash och hjärnskakningar – vilket annars inte är möjligt. Personer som t ex haft problem med dåliga knän, fötter eller höfter återfår normal funktion (såvida inte skadan gått för långt).

Body Talk är en teknik som kopplar samman olika system och ökar kommunikationen och flödet. Den används flitigt av maratonlöpare i USA för att öka syresättning innan loppen och ge snabbare återhämtning efteråt.

Clear Now är en helt ny revolutionerande teknik som tar bort reaktivitet mot kemikalier, organ, ord etc och är utmärkt mot exempelvis allergier o överkänslighet. Det spelar ingen roll hur gammal skadan eller obalansen är, den går att läka ändå via dessa energitekniker. De behandlar kroppen som en dator och reparationen programmeras i hjärnan.

Neuro Energetic Healing Technique - NEHT (...)

Neuro Energetic Healing Technique – NEHT is an energy medicine modality which endeavors to bring harmony and integrity to the energy field of the body. This field is comprised of individual frequencies which correspond to and send energy to specific body parts. We see this field as having a dual function. It acts as a blueprint to tell the physical body how to be, to grow and to function. It also acts like a journal in that it holds the memory of all that has happened to a person. This is very important to understand and it is the foundation of this work. The memory of injury and illness appear to remain in the energy field as disruptions to the energy frequencies which maintain the body. This occurs even when the body has healed physically. An example of this is in the case of fractures. X-rays reveal that fractures of bones can many times still be seen for years after the injury and apparent healing of the bone. However, there are those who have received NEHT after experiencing bone fractures and the follow-up X-rays reveal absolutely no trace that the bone was ever fractured. When the information is changed in the energy field, the physical body responds accordingly.

How does the NEHT practitioner access and change information in the energy field? In this work, the energy frequencies that correspond to the structure and function of the body are identified numerically. The practitioner taps this number onto the sternum and using muscle testing, determines whether this condition is present. When a condition is revealed, the practitioner effects a change in the energy field by sending energy through her hands to specific points that are known to bring harmony and balance to that particular energy frequency. The body is then free to respond by healing itself according to the new information of wholeness that is now present on that frequency.

In addition to balancing these specific frequencies, the NEHT practitioner works with the energy field in other ways. Actually, the very first technique employed to help harmonize the energy field is a gentle cranial adjustment that follows a specific order of movements that are known to optimally align the cranial bones. Along with this adjustment, points are stimulated to help the whole nervous system function better. Once this is done, another series of movements are made over the midline of the body to help enhance the energy flow through this very important area. All of the changes made to the energy field are ‘programmed’ into the brain by touching specific points on the head which correspond to the different brain centers into which the frequencies are organized. This new information then is what the body receives and it holds unless there is a new disruption to the energy field.

Mer om Terri (...)

Terri Kosmicki has been doing energy healing work for the past 16 years.  She studied Quantum Energetics and has transformed that work into her own modality which she calls Neuro Energetic Healing Technique.  She is also a certified BodyTalk practitioner and shaman and has recently developed Clear Now! – a technique to quickly eliminate resistance to change and progress in any area of one’s life.

Earlier in her life, she danced ballet and taught kindergarten at the Denver Waldorf School. Terri lives in Denver, Colorado and also sees clients in California, Arizona and Michigan in the US and in Sweden.

About her work:

Neuro Energetic Healing Technique is unique in the field of energy medicine in that it looks at the energy field of the body as being composed of many specific frequencies which correspond to and send information to maintain individual body parts.  These frequencies become disrupted due to illness or trauma and often stay that way even after the illness has passed or the physical body has apparently healed.  In the case of chronic pain or illness, the cause is often due to the fact that the body is still reading the information of disruption on the energy frequency and complete healing is not possible.  The disrupted frequencies weaken the energy field and require the body to compensate for the loss of energy this incurs.  The end result of this is what many of us find in our lives: chronic pain from old injuries, a weakened immune system or just a feeling of being out of balance.  Most health problems can be addressed with NEHT because the goal is to restore and balance the energy field so that the body is able to heal itself.

In addition to working with specific energy frequencies, two other techniques are employed to help the whole nervous system to function better.  The first is a gentle cranial adjustment which optimally aligns the bones of the head using a unique sequence of movements of the cranial and facial bones.  The second technique consists of a series of hand movements over the trunk of the body to improve the flow of energy on the midline.  These two techniques create a foundation for the proper flow of energy in the whole body and are done in the first session.  Once the energy flow is restored, certain points on the head are then touched in order to ‘program’ this new information.  It is analogous to pressing the save button on a computer.  This energy repair is then complete and the new information holds as a result of the programming.  The body is then free to respond to this new information by healing itself, provided of course that the building blocks of nutrition, exercise and sufficient rest are in place.[/toggle]

Tidsbokning/frågor Stockholm

Se vår nya hemsida för mer information: www.pernillacarrier.se

Jag har haft ovärderlig hjälp av Terri Kosmickis energibehandlingar. Det är nästan så att jag delar in mitt liv i före och efter jag träffade på Terri och hennes arbete på en konferens om Energimedicin i USA 2000. Det är en av de mest avancerade metoderna för energiläkning och Terri Kosmicki håller världsklass. Läkning åstadkoms på alla nivåer kroppslig, känslomässig, mental och själslig.

Sanna Ehdin, fil dr i immunologi

Då det är väldigt intensivt och högt arbetstempo att spela in tv program har det tagit mycket på krafterna. Är nu inne på min tredje säsong och Terris underbara arbete med mig ger mig verkligen en nytändning och energikick! Tack Terri för att du ger mig kraft att hjälpa andra.

Anna Skipper, Programledare ”Du är vad du äter” TV3

Jag fick även bra hjälp med min mage, Terri sa att magsäcken satt för högt uppe och detta kunde ge besvär, hon tryckte ner den och lättnaden var omedelbar. Jag har under sommaren som gått mått fantastiskt bra och har inte haft några magbesvär, har känt av min armbåde något men det är väldigt mycket bättre, faktiskt är det först nu som det känns att det verkligen släpper.

Katerina Janouch, Författare